P.R.E Elektroserwis M.Machura
O firmieOfertaRealizacjeGaleriaKontakt
Realizacje 1
Realizacje 2
Realizacje 3
Realizacje 4
Realizacje 5

Realizacje 3

PKE ELEKTROWNIA HALEMBA

Projekt i uruchomienie automatyki odwodnienia zbiornika bagrowego przy wykorzystaniu przetwornic częstotliwości  SAMI GS firmy ABB  (2szt. 125kW)

montaż i uruchomienie instalacji ogrzewania rynien spustowych dachu maszynowni

uruchomienie automatyki odwodnienia kondensatora przy wykorzystaniu przetwornic częstotliwości SAMI GS firmy ABB  (125kW).

remont instalacji elektrycznej i oświetlenia hali warsztatu mechanicznego

projekt, modernizacja i uruchomienie układów napędowych Mostu Przeładunkowego 8t.

projekt ,montaż i uruchomienie rozdzielni 0,4kV Pompowni Wody Obiegowej

projekt,montaż i uruchomienie rozdzielni0,4kV Piwniczki Odwodnień(ROW 21)

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielni Napędów Ogólnych (RNO 0,4kV)

modernizacja i uruchomienie rozdzielni 0,4kV na stacji uzdatniania wody (ROW 6)

projekt,montaż i uruchomienie rozdzielni prądu stałego bloków nr1,2(RPS 1)

projekt,montaż i uruchomienie rozdzielni prądu stałego bloków nr 3,4(RPS 2)

projekt,montaż i uruchomienie rozdzielni 0,4kV bloku Nr 2

projekt , modernizacja i uruchomienie układów napędowych Suwnicy 100t. na maszynowni

wymiana i modernizacja izolacji wiszącej rozdzielni 110/220kV

projekt , montaż i uruchomienie rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych rozdzielni 110/220kV

część stało i zmienno prądowa z awaryjnym zasilaniem zabezpieczeń.

projekt, wykonanie i uruchomienie układu sterowania i sygnalizacji wyłącznika 110kV w polu Nr 21

projekt , wykonanie i uruchomienie po modernizacji, systemu rozliczeniowego i pomiarowego dla: produkcji energii z czterech generatorów 50MW

wykonanie modernizacji zasilania pomp ciepłowniczych 6kV

projekt , montaż i uruchomienie rozdzielni oświetleniowej Nr1 (RS1) część stało i zmienno prądowa

wykonanie części elektrycznej modernizacji elektrofiltra K-4

wykonanie oświetlenia rozdzielni napowietrznej110kV  (28pól)

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielń 0,4kV bloków Nr 1, Nr 2, oraz Nr3

wykonanie części elektrycznej modernizacji elektrofiltra K-1

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielni oświetl. RS2 część stało i zmienno prądowa

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielni nawęglania

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielni pompowni centralnej

projekt, wymiana urządzeń (odłączniki liniowy i systemowe, wyłącznik oraz przekładniki) wraz z uruchomieniem mikroprocesorowego sterownika pola na rozdzielni 110kV (rozdzielnia 110/220kV trójsystemowa o 28polach)

projekt, montaż i uruchomienie rozdzielni 0,4kV bloku Nr4

Ponadto firma prowadzi prace remontowe związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi elektrowni w ramach stałej umowy (od 1993r.)